شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی  بشر همواره در دفاع از حقوق،آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر


رسانده و جامعه نیز، در طول ادوار تاریخ، برای حفظ نظم، آرامش، امنیت، ارعاب دیگران و تنبیه مجرم، با


مجازات واکنش نشان داده است با وجود اینکه تا کنون بیرحمانه ترین و شدیدترین شکنجه ها و مجازاتها


در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است.


بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی


 


 بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمیناز دیدگاه روانشناسی جنایی(ایران و فرانسه)  فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

مبحث اول: قلمرو و موضوع روانشناسی جنایی ………………………………………………………………………………………. ۶

مبحث دوم: وضعیت حقوقی طبقه بندی زندانیان ……………………………………………………………………………………… ۸

مبحث سوم: پیامدهای عدم طبقه بندی زندانیان ……………………………………………………………………………………. ۱۳

مبحث چهارم: پیامدهای مثبت طبقه بندی زندانیان ………………………………………………………………………………….. ۱۴

مبحث پنجم: پیامدهای منفی طبقه بندی زندانیان ………………………………………………………………………………….. ۲۱

مبحث ششم: تفکیک زندانیان در ایران و فرانسه …………………………………………………………………………………… ۲۲

۱ . جنسیت (زن مرد) – ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲ . تفکیک و طبقه بندی زندانیان از لحاظ سن ………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳ . تفکیک بیماران روانی ………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۴ . تفکیک معتادین به مواد مخدر و الکل از سایر محکومین …………………………………………………………………. ۳۰

مبحث هفتم: طبقه بندی روانی بزهکاران …………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۱ . بزهکاران تجاوزگر …………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲ . تحلیل بزهکاران معمولی …………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳ . بزهکاران تحریک شده ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

منابع: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
 


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

0