شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

چکیده فارسی بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955  (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی  به رغم عنوان عهدنامه « مودت » میان دولت ایران وامریکا، این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین، با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ومتعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا، به طور مطلق بی اعتبار نشده است. لذا، هر چند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران هم چنان ادامه یافته است، این سوال اساسی جلب توجه می کند که بویژه در عصر گسترش تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران ، آیا عهدنامه مودت می تواند برای دادخواهی ایران در مراجع قضایی وداوری بین المللی به عنوان یک مبنای  صلاحیتی مورد استناد قرار گیرد ؟ پاسخ این مهم ، جز در پرتو توجه به اعتبار عهدنامه  در چارچوب حقوق بین الملل وتبیین قلمرو وچارچوب کلی عهدنامه مزبور به نظر امکان پذیر نمی باشد. به هر روی، تدقیق در اعتبار حقوقی عهدنامه مودت میان ایالات متحده امریکا وایران به عنوان یکی از اسناد قابل توجه از حیث مضمون و نیز حقوق وتعهداتی که برای طرفین به همراه آورده است، ضمن یاد آوری وضرورت بازبینی مجدد در مفاد سند، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد گفت که آیا شرط ارجاع  اختلافات ناشی از تفسیر واجرای این سند که در ضمن مفاد آن ، مورد قبول طرفین قرار گرفته ، هنوز در روابط حقوقی میان دو دولت قابل اعمال  است ؟ در این مقوله، ضمن ورود به ماهیت ومفاد عهدنامه مودت 1955 میان ایران وایالات متحده امریکا، می کوشد اعتبار حقوقی این عهدنامه را از خلال حقوق ورویه بین المللی هر دو دولت وهمچنین رویه قضایی مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار دهد.کلید واژه ها:عهدنامه مودت ،حقوق معاهدات ، کنوانسیون وین 1969 ، ایران ، ایالات متحده امریکا ، دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده .بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955  (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

0