شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416

نگارش مقاله ISI رشته حقوق جزا و جرم شناسی

نگارش مقاله ISI رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی چه در کارشناسی و چه در مقطع کارشناسی ارشد برای قوی تر کردن رزومه خود، برای اینکه شانس بیشتری در پذیرفته شدن مقطع دکتری داشته باشند، برای اثبات مرتبه و سطح علمی و دانش خود و دلایل دیگر اقدام به نگارش مقاله رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مجلات داخلی و خارجی می کنند و مقالات آنها با دقت کامل بررسی شده و در صورت رعایت تمامی نکات و داشتن کیفیت خوب هم از بعد علمی و هم بعد نگارش و بررسی سایر ابعاد و نکات مقاله تائید شده و به چاپ می رسد. شاید بنظر برسد که می توانیم با چاپ مقاله در مجله امتیازهای خوبی برای خود ثبت کنیم؛ می توان گفت این تصور هم درست است و هم نادرست. چاپ مقاله تنها در مجلات و نشریه های معتبر می تواند امتیاز خوبی برای دانشجویان باشد و سبب پیشرفت و در نهایت رسیدن به اهداف شان شود؛ به همین جهت، بسیاری از دانشجویان اقدام به نگارش مقاله ISI رشته حقوق جزا و جرم شناسی می کنند که نوشتن مقاله ISI کار بسیار سختی بوده و باید زمان زیادی را صرف نگارش این مقاله کرد تا شانس پذیرش مقاله خود را افزایش دهیم.





ممکن است اینطور تصور شود که چاپ مقالات تنها در مجلات ISI و یا اسکوپوس  و یا سایر مجلات معتبر بین المللی دیگر می تواند برای آینده موثر و مفید باشد و سایر مجلات تاثیری نخواهند داشت. چاپ مقاله در مجلات معمولی تاثیر مستقیم در رزومه دانشجویان ندارد؛ اما، کمک زیادی به دانشجو می کند تا در نوشتن مقاله به مهارت برسد و بتواند اشتباهات خود را اصلاح کند تا در نوشتن مقاله ISI به مهارت کافی برسد و شانس اکسپت شدن (پذیرفته شدن ) مقاله خود را بالا ببرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد نگارش مقاله حقوق جزا و جرم شناسی اینجا کلیک کنید.




0