شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     25000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

مقایسه و بررسی روشها، فرآیند و ابزارهای تست نرم افزار در فرآیندهای توسعه نرم افزار با متدولوژی چابک


فهرست مطالب  
10    فصل اول:  متد چابک در مهندسی توسعه نرم افزار                                                     101-1-عملکرد  متد چابک 172-  انواع مدل های چابک در معماری نرم افزار                                                     18    فصل دوم: انواع مدل های چابک در معماری نرم افزار  


182-1-روش اسکرام 1920242627 2-1-1تعریف اسکرام2-1-2مبانی و اصول اسکرام2-1-3 برد اسکرام2-1-4 نقاط قوت مدل اسکرام2-1-5 نقاط ضعف مدل اسکرام  2727292943303132 333739402-2- مدل FDD2-2-1 فرآیندهای متدولوژی FDD2-2-2 نقاط قوت مدل FDD2-2-3نقاط ضعف مدل FDD                    2-2-4 انواع مختلف احراز هویت2-3 مدل XP2-3-1 قواعد و مفاهیم مدل XP2-3-2نقاط قوت مدل XP2-3-3 نقاط ضعف مدل XP                                                                         2-4 مدل DSDM2-4-1 وظایف2-4-2 ویژگی های مدل DSDM2-4-3 نقاط ضعف مدل DSDM 45منابع
84    
 


 چکیدهروش های معماری سنتی به دلیل اتلاف زمان و نیز سخت تر بودن عملکرد امروزه منسوخ شده اند و بیشتر برنامه نویسان سیستم عامل و نیز شبکه های کامپیوتری به روش های چابک و قابل انعطاف روی آورده اند تا هم سرعت عمل و هم نقاط حفره و خطا را بعتر دریابند . ذکر این نکته پرسود است که روش های مبتنی بر معماری چابک به  صورت مدیریت پروژه بیان می شود و بدین نحو تمامی عناصر فعال در پروژه به نحوی مطلوب و با دید استراتژیکی به کار می نگرند . معماری منعطف و امکان تصحیح خطی خطاها سبب شده است تا معمارن بتوانند بصورت گروهی  و نیز دوره ه ای نرم افزارهای مطلوبی را تولید نمایند . در روش های چابک ، به دلیل درگیری خاصی که با مشتری ایجاد می شود و حتی در حین زمان انجام پروژه مشتریان با برنامه نویسان و مدیر پروژه در تماس هستند ، میزان  رضایت مشتریان لحاظ می شود. در نقطه ای که پروژه دچار شکست می شود با ایجاد حلقه های بازخورد می توان  مدیران و پرسنل فنی را در جریان روند کار قرار داد و توجه آنان را به این مساله جلب نمود که حلقه ها نیازمند  بازبینی مستمر و فشرده هستند. بنابراین دیدگاه معماری چابک می تواند روشی سریع و با خطای کمتر نسبت به  سایر روش ها در معماری نرم افزار ایجاد نموده و سبب بهینه سازی و بهبود نرم افزار ها گردد .  واژگان کلیدی: متدولوژی چابک، تست نرم افزار، فرآیندهای توسعه


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

0