شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

بررسي فيلوژني گونه هاي Medicagoid از جنسL. Trigonella با مارکرهای مولکولی هسته ای و کلروپلاستی در ایران

 بررسي فيلوژني گونه هاي Medicagoid از جنسL.  Trigonella با مارکرهای مولکولی هسته ای و کلروپلاستی در ایران  چکبده: گونه هاي Medicagoid (شبه مديكاگو) كه شامل بخشه هاي (Scetion) Buceras‌ و Lunatae و متشكل از 23 گونه مي باشند مدت هاي مديد به عنوان اعضاي جنس Trigonella مورد توجه بوده اند. اين گونه ها در ساختار گل و دانه به جنس Medicago و در ظاهر ميوه به جنس Trigonella شباهت دارند، بنابراين مرزبندي آنها بين دو جنس مزبور نامشخص بوده است. 14 گونه از آنها در ايران گزارش شده اند. اين گونه ها در اغلب استانهاي كشور پراكنش داشته و اطلاعات اندكي در مورد فيلوژني آنها وجود دارد. هدف اين تحقيق بررسي بيوسيستماتيكي و فيلوژني مولكولي گونه هاي Medicagoid در ايران و مقايسه آنها با تاكسونهاي نزديك است.جهت انجام مطالعات بيوسيستماتيكي  صفات ميكرووماكرومورفولوژي دانه هاي متعلق به گونه هاي Melilotus, Trigonella, Medicago, Medicagoid توسط استريوميكروسكوپ و سپس ميكروسكوپ الكتروني اسكنينگ (SEM) بررسي شدند. جهت انجام مطالعات تاكسونومي عددي، 8 صفت كيفي و كمي مربوط به دانه انتخاب و توسط نرم افزار SPSS به روشي كلاستر UPMG و PCA آناليز شدند. نتايج اين آناليز به صورت دندروگرام، نمودار و جدول ارائه شده است.جهت انجام مطالعات فيلوژنتيكي، قطعة ITS‌ و ETS از DNA هسته اي و قطعه trnL-F از DNA كلروپلاستي انتخاب شد. اين مطالعات شامل مراحل زير است: استخراج DNA PCR, ، الكتروفورز ژل آگارز، تعيين توالي، ويرايش كروماتوگرام ها با استفاده از نرم افزار Sequencher، همرديف سازي با استفاده از نرم افزارهاي Macclade و Mesquite، آناليز داده ها به روش ماكزيمم پارسيموني با استفاده از نرم افزار PAUP و روش بايسين با استفاده از نرم افزار MrBayes. کلیدواژه: بیوسیستماتیک، فیلوژنی مولکولی، ITS, ETS, trnL-F, Medicagoid


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0