شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     10000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

ترجمه مقاله 2021.ساخت و خواص پلی وینیل الکل / فیبرین نانوکامپوزیت مورد استفاده برای پانسمان زخم

Manufacturing and Properties of Poly Vinyl Alcohol/Fibrin Nanocomposite Used for Wound Dressing Abstract

The purpose of this study is to make PVA/fibrin nanocomposite with suitable mechanical and biological properties to be used in wound dressing. Characterizations are performed by SEM, microculture Tetrazolium Test (MTT), tensile strength, contact angle, and DAPI coloring. Low, medium and high Concentrations of fibrinogen and thrombin were injected into the scaffolds by electrophoresis method. The tensile strength test of scaffolds shows that the ultimate tensile strength and fracture strain are 4.06 MPa and 0.93, respectively. Wettability and SEM tests show an increase in hydrophobicity by the addition of fibrin to the scaffolds. The DAPI coloring test or cell adhesion test also indicates an increase in cell adhesion of scaffolds contained fibrin in comparison to scaffolds without fibrin. MTT test for 4 days shows a better cell proliferation in the PVA/fibrin composites as compared to PVA scaffolds results Showed that PVA/fibrin nanocomposite could be used for tissue engineering applications as a wound dressing in animal models. ساخت و خواص پلی وینیل الکل / فیبرین نانوکامپوزیت مورد استفاده برای پانسمان زخمچکيدههدف از اين مطالعه، استفاده از نانوکامپوزيت PVA/Fibrin با خواص مکانيکی و زيستی مناسب در پانسمان زخم می باشد. مشخصه ها توسط SEM، ریزپروری تست تتراازولیم (MTT)، استحکام کششی، زاویه تماس، و رنگ آمیزی DAPI انجام می شود. غلظت کم، متوسط و بالای فیبرینوژن و ترومبین به روش الکتروفورز به داربست ها تزریق شد. آزمون مقاومت کششی داربست ها نشان می دهد که استحکام کششی نهایی و کرنش شکستگی به ترتیب ۰۶/۴ میلیپاس و ۹۳/۰ است. آزمایش های Wettability و SEM افزایش آب هراسی را با اضافه شدن فیبرین به داربست ها نشان می دهد. آزمون رنگ آمیزی DAPI یا تست چسبیدن سلول نیز نشان دهنده افزایش چسبش سلولی داربست های حاوی فیبرین در مقایسه با داربست های بدون فیبرین است. آزمون MTT به مدت 4 روز تکثیر سلولی بهتری را در کامپوزیت های PVA/fibrin در مقایسه با داربست های PVA نشان داد که نانوکامپوزیت PVA/fibrin می تواند برای کاربردهای مهندسی بافت به عنوان پانسمان زخم در مدل های حیوانی مورد استفاده قرار گیرد.


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

0