شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416

گام به گام استخراج مقاله از پایان نامه

گام به گام استخراج مقاله از پایان نامه

گام به گام استخراج مقاله از پایان نامهپایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری – و همچنین گزارش طرح های پژوهشی – چون در تعداد نسخه های محدود منتشر و در مکانهای مشخص و محدودی نگهداری می شوند، موضوع حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی آنها به شدت ریسکی است. به دلیل محدودیت در تعداد نسخه، امکان ردگیری سرقتهای علمی – ادبی از پایان نامه ها دشوار است. هر چند برای غلبه بر این ریسکها و پرهیز از چنین کج رویهایی نرم افزارهای متنوعی مانند همانندجو در دسترس قرار گرفته اند، لیکن خردمندانه این است که پژوهشگران دستاوردهای علمی –پژوهشی خود را در نشریات معتبر منتشر کنند تا پژوهش آنها در چرخه ارتباطی دانش قرار گیرد و دیگر پژوهشگران به راحتی بتوانند به شکل قانونی از پژوهش آنها استفاده نمایند. نظر به اهمیت این موضوع در این بخش آموزه هایی درباره چگونگی نشر دستاوردهای علمی – پژوهشی و دستاوردهای ترویجی پژوهشها در نشریات معتبر داخلی و بین المللی ارائه می شود.

انواع مقالات مستخرج از یک پژوهشمقالات برگرفته از یک پژوهش معمولا در دو قالب علمی – پژوهشی و علمی- ترویجی – با دسته بندی های متنوعی – منتشر می شوند.مقالات علمی – پژوهشیتمرکزشان بر ارائه گزارش یافته های مفهومی و میدانی یک پژوهش است. یافته های مفهومی، حاصل تحلیل های پژوهشگر از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش هستند. یافته های میدانی حاصل تحلیل های پژوهشگر از داده هایی هستند که به صورت میدانی یا fieldwork از تجربه ها، دیدگاه ها، نظرسنجی ها، بررسی ها، ارزیابی ها و مطالعات خود از جامعه پژوهش در بافتی مشخص به دست آورده است. از این منظر مقالات علمی – پژوهشی به دو دسته قابل تقسیم بندی هستند:

مقالات مروری – مفهومی

مقالات پژوهشی (میدانی، تجربی، آزمایشگاهی)مقالات علمی – ترویجیتمرکزشان بر تشریح "خب که چی؟" و کاربردهای نظری و عملی پژوهش است. مخاطب این مقالات معمولاً حرفه ها و حرفه مندان هستند و انتظار دارند درباره چگونگی استفاده علمی و عملی دانش تولید شده ی پژوهش برای حل مسائل حرفه و ارتقای خدمات و محصولات خود استفاده کنند. به همین دلیل تمرکز مقالات ترویجی بر کاربردهای پژوهش و دستاوردهای آن است.

این کاربردها می توانند کاربردهای روش شناختی (مثلا کاربرد یک روش پژوهش برای فهم موضوع خاص) در محیط کار یا بافت یک حرفه باشند یا درباره چگونگی استفاده از یک رویکرد برای ارتقای خدمات و محصولات. این کاربردها می توانند کاربردهای موضوعی باشند مثلاَ کاربرد قابلیت ها و امکانات شبکه های اجتماعی برای یادگیری و پژوهش.

جدای از جزئیات مربوط به شیوه نگارش و تنظیم محتوا که در انواع مقالات متفاوت است، معمولاً فرایند نگارش و نشر مقاله مسیر مشابهی را طی می کند. در این قسمت ابتدا اصول و فرایند کلی نگارش و نشر مقاله، از هر نوع، به صورت گام به گام تشریح می شوند. سپس به نکاتی که برای نگارش و تنظیم انواع مقالات مدنظر قرار گیرند اشاره می شود.

گام اول-تعداد و نوع مقالات قابل نشر از پژوهش خود را مشخص کنیدپژوهش مصالح مورد نیاز برای ساخت مقاله است. با پژوهش خوب طراحی و اجرا شده می توانیم به مصالح خوب و قوی دست بیابیم و مقالات جذاب و متنوعی بنویسیم. با پژوهش ضعیف و شکننده احتمالاً مصالح مورد نیاز برای چاپ مقاله در نشریه های معتبر را نخواهیم داشت. پس شرط اول و اصلی چاپ مقاله در نشریات معتبر داشتن مصالح خوب -با پژوهش خوب طراحی و اجرا شده- است.

در این صورت به طور معمول از یک پژوهش یک تا سه مقاله قابل استخراج است:

مقاله مروری- مفهومی که از دل بخشی های مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابل استخراج است.

مقاله علمی – پژوهشی که مینیاتوری جامع و موجز از کل پژوهش ارائه می دهد.

مقاله علمی – ترویجی که تمرکزش بر تشریح کاربردهای نظری و عملی پژوهش است و به برجسته سازی کاربردهای پژوهش در حرفه و رشته مورد نظر می پردازد.

با این حال بسته به کیفیت طراحی پژوهش و عمق و جامعیت چارچوب نظری یا مدل مفهومی پژوهش، یک پژوهش ممکن است قابلیت تولید بیش از سه مقاله را هم داشته باشد.

مثلاً اگر در پژوهشی در شبکه های اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر موفقیت این شبکه ها از سه منظر بررسی شده اند، پژوهشگر می تواند سه مقاله علمی – پژوهشی از پژوهشش استخراج و هر مقاله را حول محور یکی از سه منظر یاد شده طراحی نماید.

در این صورت لازم است تا هنگام نگارش مقاله، مطالب مربوط به هر منظر – شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و یافته ها – به صورت منسجم و جامع ارائه شوند تا مقاله مورد نظر بتواند به صورت دستاوردی مستقل مورد استناد و بهره برداری قرار گیرد.

پس در این مرحله می توانید با در نظر گرفتن دقت مدل مفهومی و عمق داده های پزوهشتان تعداد و نوع مقاله قابل استخراج از پزوهشتان را تعیین کنید.

نکته:  در پژوهشهایی که مدل مفهومی قوی – و معمولاً  به تبع آن- داده های عمیق ندارند، احتمالاً  نمی توان بیش از یک مقاله از پژوهش منتشر کرد.

گام دوم: بر اساس نوع و هدف مقاله، محتوای مورد نیاز را آماده کنیدهمانگونه که اشاره شد، مقاله محصول پژوهش است و بدون انجام پژوهش، نگارش و نشر مقاله ناممکن است. اصول انجام پژوهش در بخش های طراحی و اجرای پژوهش تشریح شده اند. اگر هنوز پژوهشی انجام نداده اید، بهتر است کار خود را با آموزه های مندرج در بخش طراحی پژوهش شروع کنید.

پس از تعیین نوع و هدف مقاله ای که قصد نشر آن را دارید، می توانید کار تهیه تنظیم محتوای مورد نیاز برای تولید مقاله را شروع کنید. در صورت طراحی و اجرای درست پژوهش، محتوای سه نوع مقاله یاد شده به راحتی از پژوهشتان قابل استخراج هستند.

لیکن احتمالا برای تنظیم بیش از یک مقاله از یک بخش از پژوهش لازم است تا مطالب موردنیاز – مثلا برای تکمیل بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش هر مقاله – تهیه شوند. همچنین بسته به نشریه انتخابی لازم است تا مقاله در قالبی که مورد تایید نشریه موردنظر است، بازنویسی شود. بنابراین چه به لحاظ محتوایی و چه صوری و نگارشی لازم است تا فعالیتهایی از جنس تهیه محتوا و تنظیم و نگارش محتوا با شیوه نامه نشریه انجام شوند.

در ادامه درباره محتوای موردنیاز هر نوع مقاله توضیحاتی ارائه می شود. براساس این توضیحات و داشته های خود می توانید نسبت به تنظیم و یا تکمیل مقاله(های) موردنظر اقدام نمایید.

این آموزه ها همچنین به شما کمک می کنند تا پیش از هر چیز میزان مولد بودن پژوهش خود و آمادگی آن برای تولد مقاله – یا چند مقاله – را ارزیابی نمایید و درباره نشر پژوهشتان تصمیمی آگاهانه و مسئولانه بگیرید. یعنی اگر دریافتید که پژوهش شما مصالح قوی و کافی برای نشر مقاله ندارد، و تصمیم گرفتید درباره پژوهشتان مقاله بنویسید، مسئولیت و سختی راه را بپذیرید و در میانه راه مایوس نشوید.برای نگارش مقاله علمی – پژوهشیدر مقالات علمی – پژوهشی چارچوب، فرایند و یافته های پژوهش به صورت جامع و موجز منتشر می شوند. دو شکل مرسوم این نوع مقالات عبارتند از مقالات پژوهشی (research paper) و مقالات مروری – مفهومی (review/conceptual paper) بسته به اصالت و نوآوری پژوهش مقالات پژوهشی – معمولاً – تمرکزشان بر دو چیز است:

•    نوآوری موضوعی

•    نوآوری روش شناختی

مقالات علمی – پژوهشی با نوآوری موضوعی اگر نوآوری پژوهش از نوع موضوعی است، تمرکز مقاله بر گزارش یافته هایی است که به صورت میدانی – با روش های مختلف کمی، کیفی و یا ترکیبی – از داده های پژوهش (مثلاً داده های مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، پیمایش، آزمایش و ...) قابل استخراج هستند. برای نگارش مقالات علمی – پژوهشی با گرایش موضوعی، پژوهشگر باید به پرسش های زیر پاسخ دهد و مقاله خود را با هدف پاسخ به این پرسشها طراحی و تنظیم کند:

مقاله من یافته های چه نوع پژوهشی را ارائه میدهند؟ پژوهش کمی، کیفی؟ ترکیبی؟ یا پژوهش گراندد تئوری؟

پیمایشی؟ مردم نگاری؟ و…

هدف این پژوهش طرح و حل چه مسئله ای بود؟

پرسش این پژوهش چه بود؟

داده این پژوهش از چه منابع ( جامعه پژوهش) و چگونه  (با چه ابزار و روشی) گردآوری و تحلیل شد؟

این پژوهش به چه یافته هایی دست یافت و این یافته ها چگونه به پرسش پژوهش پاسخ میدهند؟

این پژوهش از چه بعدی نو است و نتایج آن به کار چه کسانی می آیند؟

مقالات علمی – پژوهشی با نوآوری روش شناختی اگر نوآوری پژوهش از نوع روش شناختی است، تمرکز مقاله بر تشریح روش پژوهش و چرایی و چگونگی استفاده از آن برای فهم و حل موضوع یا مسئله پژوهش است. هر چند در این نوع مقاله – مانند مقالات پژوهشی موضوعی – هم نتایج و یافته های پژوهش ارائه می شوند لیکن هدف و تمرکز اصلی این نوع مقاله علمی – پژوهش بر معرفی روش است و یافته های پژوهش برای تشریح چگونگی استفاده می شوند. برای نگارش مقالات علمی – پژوهشی با گرایش روش شناختی، پژوهشگر باید به پرسش های زیر پاسخ دهد و مقاله خود را با هدف پاسخ به این پرسشها طراحی و تنظیم کند:

مقاله من چه روشی را برای فهم چه موضوع یا مسئله ای معرفی میکند؟ (مثلا چگونگی استفاده از روش گراندد تئوری برای فهم اینکه کسب و کارهای خصوصی چرا و چگونه از تلگرام برای بازاریابی محصولات خود استفاده میکنند).

این پژوهش در چه بافتی و چرا انجام شد؟

داده این پژوهش از چه منابع  (جامعه پژوهش) و چگونه  (با چه ابزار و روشی)  گردآوری و تحلیل شد؟

این پژوهش به چه یافته هایی دست یافت؟

چگونه روش گراندد تئوری به کشف رفتار بازاریابی دیجیتالی (تلگرامی) کسب و کارها کمک کرد؟

فرایند و نتایج این پژوهش چگونه بر شیوه طراحی و اجرای پژوهش های حوزه موردنظر  (مثلا بازاریابی دیجیتالی) تاثیر می گذارند؟

چگونه پژوهشگران و حرفه مندان می توانند از دستاوردهای این پژوهش الهام بگیرند یا نفع ببرند؟

نوع دیگر مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از پژوهش، مقاله مروری-مفهومی یا review paper  است که در ادامه به آن پرداخته شده است.برای نگارش مقاله مروری – مفهومیمقالات مروری – مفهومی تمرکزشان بر دریافتهای پژوهشگر از متون و پیشینه پژوهشی است که برای طراحی پژوهشش در مراحل مختلف پژوهش مورد مطالعه قرار داده است.

این دریافتها از دل تحلیل متون و مطالعات مرتبط و معمولا با روش سندی کتابخانه ای استخراج و در قالب یک مدل مفهومی چیستی، چرایی و چگونگی موضوع موردنظر را توضیح می دهند.

زمانی پژوهشگر می تواند چنین مقاله ای را از پژوهشش استخراج کند که متون و پژوهشهای مرتبط با پژوهشش را به صورت جامع و عمیق مطالعه و تحلیل کرده باشد و بتواند خروجی مطالعات خود را از دریچه ای نو – مثلا از دریچه پرسش پژوهشش – ارائه دهد.

به طور مشخص برای نگارش مقاله مروری مفهومی جذاب پژوهشگر باید بتواند به پرسش های زیر پاسخ دهد:

پژوهش من به معرفی چیستی، چرایی و یا چگونگی چه موضوعی می پردازد؟

این پژوهش برای پاسخ به چه پرسشی طراحی شد؟

فهم چیستی، چرایی و یا چگونگی موضوع موردنظر به فهم و حل چه مسائلی کمک می کند؟

برای انجام این پیمایش مروری چه منابعی مطالعه و تحلیل شدند؟

برای انتخاب این منابع از چه فیلتری – مثلا فیلتر زمانی، جغرافیایی و … – استفاده شد؟

این منابع از چه پایگاه ها و مراجعی استخراج شدند؟

چگونه و با استفاده از چه کلید واژه هایی این منابع گردآوری شدند؟

چگونه جامعیت منابع استفاده شده در پژوهش به لحاظ علمی قابل توجیه است؟ اینکه چگونه اطمینان می دهید

منبع مرتبطی از قلم نیافتاده؟

برای تحلیل منابع چه پرسش هایی مطرح شد؟ یا برای تحلیل منابع از چه مدل یا الگویی استفاده شد؟ مثلا تحلیل منابع از دریچه نگاه نظریه الف یا مدل ب.

نتایج این تحلیل چیست؟ چگونه نتایج دسته بندی شدند؟

براساس این تحلیل ها چیستی، چرایی، و یا چگونگی موضوع موردنظر چگونه قابل تعریف است؟ از چه منظرهایی به آن نگاه شده؟

آیا نتایج این مطالعه مروری دریچه نویی برای فهمیدن موضوع موردنظر ایجاد کرده است؟ چگونه این دریچه نو به فهم عمیقتر و جامعتر موضوع کمک میکند؟

نتایج این مطالعه مروری با مطالعات مروری انجام شده در این حوزه چه تفاوتی دارند؟ چرا؟

نتایج این مطالعه چه کاربردهای نظری و عملی دارند؟

نکته: این نوع مقاله با مقالات مروری محض که به روش مطالعه مروری سیستماتیک متون انجام می شوند متفاوت است. مقاله مروری – مفهومی مستخرج از پژوهش تمرکزش بر بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش یک پژوهش است. حال آنکه مقالات مروری محض خود حاصل فراتحلیل (meta analysis)  پژوهش های انجام شده در یک حوزه موضوعی است. به عبارتی نوع دوم پژوهشی است که داده آن از پژوهش های پیشین استخراج می شود و یک موضوع از دریچه داده های پژوهش های مرتبط تحلیل، بررسی و روندیابی می شود.

برای نگارش مقاله علمی – ترویجیبرای نگارش مقالات ترویجی، پژوهشگر باید از دو ویژگی زیر برخوردار باشد:

دانشی عمیقی از ماهیت و قابلیت های موضوع و روش پژوهشش داشته باشد؛ شناخت خوبی از بافت یا جامعه هدف و دغدغه های آنها داشته باشد تا بتواند دستاوردهای پژوهشی خود را با آنها سینک کند و درباره کارکردهای دستاوردهای پژوهشش برای حل مسائل جامعه هدف توضیحاتی ارائه دهد که به راحتی قابل فهم و استفاده باشند.

و کاربردهای نظری «خب که چی؟» همانگونه که پیشتر اشاره شد مقالات علمی – ترویجی تمرکزشان بر تشریح و عملی پژوهش است.

این بدین مفهوم است که مقاله باید حول محور کارکردهای پژوهش طراحی شود و بسته به مخاطب پژوهش باید نوع، شیوه ارائه و تشریح این کارکردها تعیین گردند. به عنوان مثال اگر بناست کارکردهای پژوهش برای حرفه مندان ارائه شوند لازم است تا مقاله و چرایی آن با یکی از مسائل واقعی حرفه موردنظر سینک شود و در آن بافت مطالب/محتوای مرتبط درباره کارکردهای نظری و عملی پژوهش برای حرفه مندان ارائه گردد.

بخش عمده محتوای مقالات علمی – ترویجی از دو بخش کارکردهای پژوهش و بحث و نتیجه گیری استخراج می شود. جایی که پژوهشگر درباره سهم پژوشش در تولید دانش توضیحاتی را ارائه داده و جایی که پژوهشگر درباره کارکردهای نظری و عملی پژوهشش صحبت کرده است.یادآوری می شود که مخاطب مقالات علمی – ترویجی معمولا حرفه ها و حرفه مندان هستند و انتظار دارند درباره چگونگی استفاده علمی و عملی دانش تولید شده ی پژوهشتان برای حل مسائل حرفه و ارتقای خدمات و محصولات خود استفاده کنند یا تازه هایی را بیاموزند. به همین دلیل تمرکز مقالات ترویجی بر تشریح کاربردهای پژوهش و دستاوردهای آن و این نکته باید در سبک نگارش و تنظیم مقاله رعایت شود.

این کاربردها می توانند کاربردهای روش شناختی پژوهش باشند. مثلا کاربرد روش موردپژوهی در فهم موضوعی خاص – در محیط کار یا بافت یک حرفه یا درباره چگونگی استفاده از یک رویکرد یا روش پژوهشی برای ارتقای خدمات و محصولات.

کاربردهای پژوهش همچنین میتوانند کاربردهایی باشند که گرایش موضوعی دارند تا روش شناختی. مثلا کاربرد قابلیت ها و امکانات شبکه های اجتماعی در آموزش و یادگیری.

برای نگارش مقالات علمی – ترویجی که تمرکزشان بر ترویج دستاوردهای موضوعی پژوهش است باید پژوهشگر بتواند به پرسشهای زیر پاسخ دهد:موضوع پژوهش من چه قابلیتها و کاربردهایی دارد؟شما به عنوان حرفه مندان رشته الف  (یا الف و ب) چگونه می توانید از این قابلیتها برای ارتقای خدمات، محصولات و فرایندها و رویه های کار خود استفاده کنید؟

شما به عنوان پژوهشگر این حوزه چگونه می توانید از قابلیتهای این موضوع برای فهم و طرح پرسشهای خوب و طراحی پژوهش هایی با ارزش استفاده نمایید؟

برای مقالات علمی – ترویجی که تمرکزشان بر ترویج دستاوردهای روششناسی پژوهش است باید پژوهشگر بتواند به پرسش های زیر پاسخ دهد:

روش پژوهش من قابلیت تولید چه نوع داده و طرح چه نوع پرسشهایی را دارد؟

شما به عنوان حرفهمندان رشته الف  (یا الف و ب)  چگونه می توانید از این قابلیت ها برای فهم و حل مسائل سازمان یا حرفه خود استفاده کنید؟

شما به عنوان پژوهشگر این حوزه چگونه می توانید از قابلیت های این روش برای طراحی پژوهش های مولد و کاربردی استفاده نمایید؟

گام سوم – نمونه های خوب بخوانید و از مقالات پراستناد الگوبرداری کنیدپس از تعیین نوع مقاله موردنظر برای نشر، توصیه می شود چند نمونه مقاله با سبک مشابه مطالعه کنید. مثلا اگر قصد دارید مقاله ای علمی – پژوهشی با تاکید بر نوآوری روش شناختی منتشر کنید، چند مقاله خوب که – ترجیحا – در نشریات بین المللی معتبر منتشر شده اند را مطالعه و کالبدشکافی کنید.

دلیل تاکید بر استفاده از منابع انگلیسی و تمرکز بر نشریات بین المللی، استانداردهای بالایی است که این نشریات در نگارش و داوری مقالات رعایت می کنند. به علاوه خواندن این نوع مقالات شما را برای چاپ مقاله به زبان انگلیسی – یا به اصطلاح مقاله آی اس آی – هم آماده می کند.

برای یافتن چنین مقالاتی روش زیر را امتحان کنید.

با جستجوی عبارت زیر در نت لیستی از نشریات معتبر در رشته یا موضوع موردنظر تهیه کنید (موضوع را به تناسب موضوع موردنظرتان تغییر دهید:)
  • List of top journals in management

  • List of top journals in social sciencesبرای یافتن لیست معتبری از نشریات به زبان فارسی هم می توانید عبارات زیر را در نت جستجو کنید:
  • لیست نشریات معتبر در رشته علوم انسانی

  • لیست نشریات علمی پژوهشی معتبر در مدیریت  


0